Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – „blokowanie stron internetowych

PIIT w imieniu czterech izb skupiających przedstawicieli sektora telekomunikacyjnego – Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej przekazała do Ministra Zdrowia Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wersja z dnia 13.11.2017), z prośbą o uwzględnienie przedstawionych uwag podczas prac nad projektem ustawy.

Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia projekt zawiera istotne propozycje związane z nałożeniem na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nowych obowiązków związanych z tzw. „blokowaniem stron internetowych”, wobec których sektor telekomunikacyjny pragnie przedstawić swoje stanowisko.

Załączniki