Stanowisko-Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358)

Izba przekazała w ramach konsultacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PIIT do projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

Projekt ustawy w swoim zakresie pozostaje, co prawda poza podstawowym obszarem bezpośredniego zainteresowania PIIT, która skupia swoją działalność na tematyce informatyki i telekomunikacji oraz bezpośrednio związanych z tym dziedzin, niemniej z uwagi na podstawowy cel procedowanej ustawy, jakim jest ochrona praw nabywców lokali mieszkalnych, sygnalizujemy jedną z istotnych dla nas kwestii i przedstawić propozycję uzupełnienia projektu ustawy.

Załączniki