Stanowisko PIIT wobec nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)

Izba podzielając pogląd o konieczności cyfryzacji usług administracyjnych i gospodarczych wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi bezpiecznych narzędzi do komunikacji, w tym różnorodnych mechanizmów uwierzytelniania oraz podpisów elektronicznych. W powyższym kontekście z uwagą obserwujemy rozwój Profilu Zaufanego ePUAP, jak również planowane wydanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, które zapewnią każdemu obywatelowi nieodpłatny państwowy środek identyfikacji elektronicznej.

Pełna treść w załączeniu

Załączniki