Stanowisko PIIT w sprawie projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

PIIT przekazała do MC swoje Stanowisko w sprawie projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

PIIT popiera główny cel ustawy, jakim jest zwiększenie szeroko podjętej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i wyrażają opinię pozytywną pod warunkiem uwzględnienia przedstawionych w naszym stanowisku  propozycji zmian. Projektowane przepisy wpisują się w prowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prace nad projektem horyzontalnej ustawy o dostępności wraz z programem Dostępność Plus.

Załączniki