Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Rekomendowane rozwiązanie

Proponuje się przyznanie KNF nowych uprawnień, w szczególności wzmocnienie instrumentów prewencyjnych związanych z prowadzoną listą ostrzeżeń publicznych. Projektowane rozwiązania poszerzają zakres treści takich ostrzeżeń oraz przewidują prowadzenie przez KNF rejestru domen internetowych, które będą podlegały obligatoryjnemu blokowaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 27 czerwca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl