PIIT: Stanowisko ws. nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W ramach trwających konsultacji PIIT przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który zawiera m.in. propozycję nałożenia na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet, obowiązku uniemożliwiania dostępu do domen internetowych znajdujących się w Rejestrze domen usuniętych, który prowadzony ma być przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Izba zwraca uwagę, że proponowane zmiany znajdują się w centrum uwagi wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nie tylko tych będących dużymi przedsiębiorcami o zasięgu ogólnokrajowym, ale również tych małych i średnich, ponieważ projektowana ustawa oddziałuje bezpośrednio na finansowe i organizacyjne obciążenia dostawców usług dostępu do Internetu.

Załączniki