Stanowisko dot. rozdysponowania zasobów częstotliwości na potrzeby wdrażania usług nowej generacji 5G - rozdysponowanie bloków

Z uwagi na doniosłość kwestii rozdysponowania zasobów z pasma 3400-3800 MHz na potrzeby sieci ruchomych nowej generacji 5G, wynikającą z wpływu tego rozdysponowania na koszty budowy oraz efektywność sieci 5G, oraz związaną z tym kluczowe zagadnienie - sposobu podziału częstotliwości na bloki w nadchodzącym procesie selekcyjnym - operatorzy sieci ruchomych zrzeszeni w podjęli decyzję o ponownym przedstawieniu stanowiska w ramach toczącej się aktualnie dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Załączniki