PIIT: Opinia w ramach roboczych konsultacji projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego

Opublikowany materiał niewątpliwie stanowi istotny zbiór postulatów od lat przedstawianych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz innych organizacjach branżowych. Może też być traktowany, jako punkt wyjścia do stworzenia faktycznie kompleksowego planu urzeczywistniającego założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której sieci szerokopasmowe są osią ekosystemu cyfrowego oddziaływującego na pozostałe obszary Strategii i warunkują wykorzystanie ich pełnego potencjału rozwojowego.

Tym samym konsultowany dokument odczytujemy, jako wartościową deklarację nadania rozwojowi sieci szerokopasmowych rzeczywistego i zoperacjonalizowanego priorytetu na poziomie całej Rady Ministrów.

Załączniki