PIIT Konsultacje: unijna Dyrektywa NIS

Komisja Europejska informuje o unijnych konsultacjach Dyrektywy NIS. Pełna nazwa konsultowanego dokumentu to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących cyberekosystem całej Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Dyrektywa NIS w Polsce została wdrożona w 2018 r. w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Uruchomione właśnie przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat samej dyrektywy, doświadczeń z jej wdrożenia i funkcjonowania oraz propozycji zmian. Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które dyrektywa NIS ma bezpośredni wpływ, czyli organów właściwych (nadzorujących dany sektor gospodarki), operatorów usług kluczowych, czy dostawców usług cyfrowych.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 10 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.