PIIT & KIGEiT: Stanowisko ws nowelizacji rozp. MC ws wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

W przedstawionym Stanowisku, Izby gospodarcze wspólnie postulują, aby w Rozporządzeniu został zawarty zapis o co najmniej 12 miesięcznym okresie przejściowym od wejścia Rozporządzenia w życie na zastosowanie wymogów dla urządzeń wprowadzanych po raz pierwszy na rynek (w tym w ramach użyczenia). Taki zapis mógłby rozwiązać problemy wynikające z już wyprodukowanym sprzętem.

Załączniki