Opinia PIIT dotycząca pomiarów jakości usług dostępu do Internetu z wykorzystaniem certyfikowanego narzędzia

W nawiązaniu do spotkania z dnia 15 czerwca 2018 r. poświęconego wprowadzeniu przez Prezesa UKE certyfikowanego mechanizmu monitorowania prędkości usług dostępu do internetu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu (…), PIIT wyraziła negatywną opinię, co do przedstawionego projektu narzędzia pomiarowego.

Pełna treść Opinii w załączeniu

Załączniki