Odpowiedź na list UKE (DK.WKT.6001.4.2018 - Blokady CLIR)

Odnosząc się do treści pisma Departamentu Kontroli UKE, PIIT poinformowało, że w okresie ostatnich ponad 20 lat nie odnotowano problemu opisanego  w piśmie tj. nie istnieje masowy problem reklamacyjny dotyczący faktu dostępu biur obsługi klientów do numerów dzwoniących abonentów pomimo posiadanych blokad CLIR; zgłoszenia dotyczące opisanej sytuacji miały charakter jednostkowy tj. można mówić o kilku przypadkach reklamacyjnych w ciągu ostatnich lat, co w skali dziesiątek milionów połączeń rocznie wykonywanych do biur obsługi abonentów nie wskazuje na realny problem rynkowy.

Pismo zgodnie z prosbą UKE zostało przekazane do wiadomości Członków Izby.

Załączniki