MRiT: Projekt rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt wprowadza szereg zmian w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, np.

  • obowiązek wyposażania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, w światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi,
  • doprecyzowano pojęcie kanalizacji telekomunikacyjnej budynku i jej relacji do szybów lub kanałów instalacyjnych;

Na Państwa uwagi do projektu umieszczone w formularzu czekamy do 8 grudnia 2021 r. 

WIĘCEJ