MPiT-BREXIT: Ankieta MPIT dot. brexitu - prośba o wypełnienie - termin: 31 lipca 2019

Ze względu na ciągłą niepewność związaną z faktyczną datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz warunkami, na jakich ma ono nastąpić, jak również z uwagi na chęć zapewnienia Państwu stałej możliwości monitorowania sytuacji związanej z brexitem oraz dostępu do bieżących informacji nt. wpływu tego procesu na prowadzoną przez zrzeszonych przez Państwa członków działalność gospodarczą, w załączeniu przekazujemy otrzymaną z MPiT krótką ankietę pt. „Przygotowanie przedsiębiorców do bezumownego brexitu”.

Celem ankiety jest zebranie Państwa ocen w zakresie wiedzy i świadomości konsekwencji brexitu wśród przedsiębiorców, jak również działań informacyjnych dotychczas podjętych przez MPiT w związku z brexitem. Uzyskane wyniki pozwolą na wybór dalszych działań w zakresie informowania przedsiębiorców o skutkach brexitu celem umożliwienia przedsiębiorcom podjęcia właściwych kroków dostosowawczych.

Prośba o przekazanie uzupełnionych przez Państwa ankiet w terminie do końca lipca br. na adres brexit@mpit.gov.pl

Załączniki