MON: Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa i programie mobilizacji gospodarki

Trwają konsultacje projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.

W  OSR ustawy czytamy: Podjęte w 2016 r. prace nad kompleksowym uaktualnieniem przepisów ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wskazały, że ze względu na ilość i zakres proponowanych zmian – niezbędne jest opracowanie nowego projektu dokumentu regulującego wszystkie aspekty związane z obszarem organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Dodatkowo, ostatnie zdarzenia związane z epidemią COVID-19, zwróciły uwagę na pilną potrzebę rozszerzenia zakresu ustawy o zadania z obszaru bezpieczeństwa - realizowane przez przedsiębiorców w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności związane ze zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych.

Na Państwa uwagi do dokumentu czekamy do 31 marca na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ