MKiŚ: Projekt rozporządzenia ws. formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i formatu wyników inwentaryzacji przyrodniczej

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Projektowane rozporządzenie określi format, czyli standard zapisu informacji w pliku danego typu. Wymóg przekazywania w określonym formacie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykonanych na potrzeby jego sporządzenia pozwoli na uporządkowanie znacznych ilości danych przekazywanych do właściwych organów administracji publicznej.

Uwagi do dokumentu można przesyłać do 21 lipca na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ