MKiŚ: Projekt rozporządzenia ws. badań poziomów PEM

Trwają konsultacje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska ws. zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nowe rozporządzenie zastąpi przepisy, które obowiązują od 2007 roku. Projekt ustala m.in. gdzie pojawią się stacje pomiarowe i jakie częstotliwości będą one sprawdzały. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, stacje będą mierzyć pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 60 GHZ - obejmujący tym samym zakres nowej częstotliwości 5G.

Państwa uwagi do dokumentu prosimy przesyłać na adres dorota.galecka@piit.org.pl do 5.XI.2020 r.

Więcej