MKiŚ: Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Rozporządzenie reguluje sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku poprzez wskazanie metod:

  1. wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości,
  2. wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla poszczególnych zakresów częstotliwości.

Uwagi do projektu można zgłaszać  do 27 grudnia 2021 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ