MIIR-Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego podczas spotkania otwierającego konsultacje Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 w załączeniu przekazujemy link do strony, na której został zamieszczony dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Jednocześnie informujemy,  że na stronie zostały załączone także prezentacje z konferencji otwierającej konsultacje społeczne ZUP, która miała miejsce w dniu 24 lipca 2019 r. w Warszawie.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 13 sierpnia 2019 na adres biuro@piit.org.pl