MI: Projekt rozporządzenia ws. przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Trwają konsultacje publiczne projektu nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które ma zastąpić (od 21.09.2022 r.) trzy aktualnie obowiązujące rozporządzenie dot. warunków technicznych dla dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz autostrad płatnych.

Projektowane rozporządzenie zawiera m.in. zapisy odnoszące się do infrastruktury telekomunikacyjnej jako „urządzeń obcych” (§ 4 pkt 33 oraz § 102 projektu rozporządzenia).

Uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać do 6 lipca na adres  dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ