MFiPR: Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje projektu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich (FE) w nowej perspektywie finansowej. Dotyczy wszystkich programów polityki spójności (krajowych i regionalnych). Na jej podstawie instytucje zarządzające opracują bardziej szczegółowe strategie komunikacji dla poszczególnych programów, uwzgledniające ich specyfikę, tj. charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 24 sierpnia na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ