MFiPR: Projekt programu w zakresie cyfryzacji na lata 2021-2027

W ramach prac nad nową perspektywą finansową  MFiPR przygotowuje program w zakresie cyfryzacji na lata 2021-2027. Prace nad programem toczą się w ramach Grupy Roboczej ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych (CYFRYZACJA).

Program ma strategiczne znaczenia dla sektora ICT, gdyż jego celem jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultraszybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 23 grudnia 2020 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

Załączniki