MF-Projekt rozp. ws grupy podatników lub rodzajów czynności w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

Wprowadzenie tego rozwiązania na rynku transportowym ma na celu zwalczanie nierównej konkurencji, wynikającej m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną na działaniu niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 27 marca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.