MF-PILNE-konsultacje zewn. COM (2020) 201 - współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

W związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego COM (2020) 201 dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010, który obejmuje wprowadzenie zmian do rozporządzenia Rady (UE) nr 2017/2454 przyjętego 5 grudnia 2017 r. i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, Ministerstwo Finansów przekazało w załączeniu projekt stanowiska Rządu RP odnośnie do przedmiotowego wniosku – na Państwa ew. uwagi oczekujemy do 14 maja 2020 r. do godz. 12.00

Załączniki