MF-Konsultacje unijne dot. finansów cyfrowych i płatności detalicznych

MF zachęca do wzięcia udziału w trwających konsultacjach unijnych dotyczących tematów związanych z przygotowywanymi przez Komisję Europejską nowymi strategiami w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych. W ramach tych konsultacji Komisja jest zainteresowana wysłuchaniem opinii możliwie szerokiego grona interesariuszy, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, a ich wynik będzie miał wpływ na kształt unijnej strategii w ww. obszarach.

Pierwsze z przeprowadzanych konsultacji dotyczą tematyki finansów cyfrowych. Komisja Europejska zaproponuje w trzecim kwartale 2020 r. nową strategię finansowania cyfrowego / plan działania FinTech, który określi zakres obszarów polityki publicznej KE w tym obszarze na  najbliższe pięć lat. Podczas konstruowania tej strategii, bazującej na dotychczasowych pracach Komisji w tym zakresie, w szczególności w obszarze FinTech, zostaną wzięte pod uwagę opinie przekazane w trakcie konsultacji oraz przewidywane zmiany rynkowe i technologiczne, które według prognoz ekspertów będą wywierały istotny wpływ na sektor finansowy w najbliższej przyszłości.

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en

Drugie konsultacje dotyczą podjęcia działań mających na celu rozwój bezpiecznych, szybkich, wygodnych, dostępnych i przystępnych cenowo usług płatniczych dla przedsiębiorców i konsumentów. Według diagnozy Komisji, cyfryzacja i nowe technologie spowodowały pojawienie się innowacyjnych płatności, z której jednak Europejczycy nie odnoszą pełnych korzyści, ponieważ szybsze, bardziej innowacyjne płatności pozostają dostępne krajowe lub nie są jeszcze dostępne na dużą skalę w ramach UE. Wynik tych konsultacji pomoże Komisji przygotować strategię płatności detalicznych, która zostanie opublikowana w trzecim kwartale 2020 r.

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 22 czerwca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.