MEN-Projekt rozp. MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Zmiana rozporządzenia ma na celu usankcjonowanie mobilnych wersji legitymacji szkolnych jako uzupełnienie standardowych jej wersji (w formie papierowej i plastikowej karty). Celem nie jest zastąpienie fizycznych dokumentów, a jedynie uzupełnienie ich w sytuacjach, kiedy uczeń może ich nie mieć przy sobie. Pozwala to wyjść naprzeciw potrzebom uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, którzy są już przyzwyczajeni do używania smartfonu w codziennym życiu.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl