MC-Zharmonizowane standardy dotyczące zastosowania usług Galileo w telefonach komórkowych

W załączeniu przesyłamy pismo Pani Minister Wandy Buk w sprawie prac KE nad opracowaniem nowych zharmonizowanych standardów dotyczących zastosowania usług Galileo oraz systemów GNSS w telefonach mobilnych, w celu zapewnienia dostępu do służb ratunkowych (numer 112).

Prosimy o ew. uwagi i komentarze do projektu wymagań dla nowych standardów do 19 września br.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 19 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki