MC-WAŻNE-KE-przegląd regulacji roamingowych

Jak informuje MC, Komisja Europejska rozpoczęła przegląd regulacji roamingowych oraz przygotowała tzw. wstępną ocenę skutków regulacji rozpoczynając proces jej opiniowania. W opinii Komisji Europejskiej aktualna sytuacja na rynku roamingu nie gwarantuje kontynuacji RLAH bez interwencji regulacyjnej. Komisja dokonując oceny wprowadzonych przepisów proponuje regulacyjne przedłużenie zasady RLAH, jednocześnie dążąc do ulepszenia funkcjonowania całego mechanizmu. Zebrane opinie posłużą Komisji do opracowania inicjatywy legislacyjnej planowanej na IV kwartał br.

Szczegóły pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12340-Initiative-for-reviewing-and-prolonging-the-Roaming-Regulation-?fbclid=IwAR2KA1pw7fSBFQhxFJcgCM4cL_4wzrNxRT8e_r6kZWjrXrrmrasXVxUjq9I

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 4 maja 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.