MC: ustawa Prawo komunikacji elektronicznej

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło wczoraj konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Ponieważ sprawdził się system pracy, który stosowilaliśmy przy prekonsultacjach ustawy, proponujemy, aby dalsze prace także prowadzić w zespołach tematycznych.

Bardzo proszę liderów zespołów o organizację pracy nad poszczególnymi zagadnieniami, tak aby finalne stanowiska dostarczyć do Biura Izby do 26 sierpnia.

Osoby, które dotychczas nie były w grupach roboczych a chciałyby włączyć się w prace nad projektem prosimy o kontakt z Biurem Izby na adres biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ: