MC - rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej

Otrzymaliśmy z MC najnowszą wersję przepisów projektowanego rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie ePrivacy), opracowaną przez prezydencję austriacką. Dokument ten będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu grupy roboczej Rady UE WP TELE, tj. 26 października 2018 r.

Za konsultacje z ramienia Izby jest odpowiedzialna – Przewodnicząca Komitetu KWIRC.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 24 października 2018  do godz.12.30 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki