MC-rozp.ws minimalnych środków technicznych i organiza. oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (nr 147)

W nawiązaniu do pism nr DP-III.0211.48.2019 z dnia 24 stycznia br. oraz z dnia 10 marca br. kierujących do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w  sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług (nr 147) w załączeniu przesyłamy kolejną wersję ww. projektu z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia 27.04.2020 do godz. 12.00 biuro@piit.org.pl

Załączniki