MC-Roaming w Unii Europejskiej

30 czerwca 2022 roku wygasają obecnie obowiązujące przepisy w zakresie roamingu w Unii Europejskiej. W ramach trwających konsultacji Komisja Europejska zbiera opinie, które pomogą jej w przygotowaniu, jeszcze w tym kwartale, oceny skutków regulacji oraz inicjatywy legislacyjnej zaplanowanej na pierwszy kwartał przyszłego roku.

W opinii KE aktualna sytuacja na rynku roamingu nie gwarantuje kontynuacji RLAH bez interwencji regulacyjnej. Komisja oceniając efekty wprowadzonych przepisów proponuje regulacyjne przedłużenie zasady RLAH, jednocześnie dążąc do ulepszenia funkcjonowania całego mechanizmu.

Konsultacje potrwają do 11 września tego roku. MC przygotowuje swoje stanowisko w tej sprawie. PIIT będzie przygotowywać swoje stanowisko dla MC w tych kwestiach. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i stanowisk.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 14 lipca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.