MC-RM - 2 projekty rozp: 1. plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 2. minimalne środki techniczne i org. oraz metody, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować(...)

2 projekty rozporządzeń:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (RD528).
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 29 stycznia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki