MC-Regulacje z zakresu łączności elektronicznej (Dyrektywa 2018/1972)

MC-Regulacje z zakresu łączności elektronicznej (Dyrektywa 2018/1972)

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o pracach nad opracowaniem przepisów wdrażających do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej również: „EKŁE”).

Prosimy o Państwa opinie w terminie do dnia 28 stycznia 2020 na adres email: biuro@piit.org.pl

Jednocześnie informujemy, że wcześniej zorganizowane zostanie spotkanie robocze w tej sprawie w celu omówienia podejścia Izby do tych regulacji.

Załączniki