MC-Przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych

W Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowany został przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych.

W związku z powyższym zwrócono się do PIIT (list w załączeniu) z prośbą o pomoc w identyfikacji takich obszarów oraz:

  • wskazanie procedur, które są realizowane lub prowadzone papierowo bądź, w których można wprowadzić ułatwienia albo zmniejszyć obciążenia prawne;
  • wskazanie przepisów, które wymagają zmian pod kątem umożliwienia cyfrowej realizacji procedur i budowy e-usług wraz z propozycjami nowego brzmienia tych przepisów.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 03 lutego2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki