MC- projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Kluczowe dla projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw jest zdefiniowanie zasad korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej wraz z umocowaniem ich w przepisach prawa, tak by móc wykorzystywać je w komunikacji pomiędzy stronami jako metodę prawnie skuteczną na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Proponowane przepisy ustawy stworzą ramy prawne do opracowania i wdrożenia przez Ministerstwo Cyfryzacji standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz narzędzi umożliwiających obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom sektora publicznego skuteczne i przyjazne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej.

Za projekt z ramienia Zarządu PIIT odpowiada W. Paluszyński – Wiceprezes PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 25 lutego 2019 do godz. 12.00 na adres: biuro@piit.org.pl