MC-projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza obligatoryjne wymagania dla telewizji hybrydowej HbbTV we wskazanej wersji, tj. co najmniej 2.0.1 dla odbiorników posiadających możliwość podłączenia do Internetu i mających zaimplementowane funkcje interaktywne, co pozwala na zwiększenie poziomu atrakcji. Implementacja HbbTV we wskazanej wersji stanowi odpowiedź na wskazania producentów, dotyczące nieprzygotowania rynku do wdrożenia HbbTV w najnowszej wersji, tj. 2.0.2. HbbTV jest już dziś wykorzystywana przez wielu nadawców w TV naziemnej, także w Polsce. Pozwala to na uzupełnienie przekazu rozsiewczego przez treści dostarczane przez Internet na skutek realizacji funkcji interaktywnych (konkursy, quizy), prezentacji dodatkowych treści multimedialnych (rozszerzone EPG z opisami audycji, ilustracje) oraz usług wideo, choćby takich jak możliwość zatrzymywania/wznawiania bieżącej audycji, ponowne obejrzenie obecnej audycji, dodatkowe materiały wideo związane z programem, usługi telewizji na życzenie i wiele innych usług dodatkowych, niemożliwych do realizacji w tradycyjnej telewizji rozsiewczej. Celem uzupełnienia jest standaryzacja rozwiązań, które są obecnie stosowane, jednak w sposób nieznormalizowany i niespójny (różne wersje HbbTV) przez różnych nadawców. Obecnie standard HbbTV stosowany jest w 36 krajach, w tym w większości europejskich, 5 krajów przygotowuje się do jego wprowadzenia, a 33 rozważa wprowadzenie.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 14 stycznia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.