MC – Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projektowane rozporządzenie nowelizuje obowiązujące od 4 lat rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (zwanego dalej „rozporządzeniem pomocowym”), stanowiące podstawę udzielania pomocy publicznej w ramach dofinansowania przyznawanego projektom budowy sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (PO PC). Dotychczas na podstawie ww. rozporządzenia zostały ogłoszone oraz rozstrzygnięte 4 nabory wniosków o dofinansowanie projektów (3 konkursy, w tym trzeci – ostatni – podzielony na 2 rundy), w efekcie których kwotą prawie 4 mld zł dofinansowano ponad 160 projektów, które zapewnią dostęp do bardzo szybkiego Internetu dla prawie 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13 tys. szkół w całej Polsce.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 11 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ: