MC- projekt rozporządzenia ws wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1042), dalej „obowiązujące rozporządzenie”.

Załącznik do projektowanego rozporządzenia określa wymagania techniczne i eksploatacyjne, których spełnienie jest niezbędne do poprawnego odbioru przez odbiorniki cyfrowe sygnałów telewizyjnych dostarczanych drogą rozsiewczą naziemną w oparciu o system DVB-T i DVB-T2 oraz do dostarczania treści audiowizualnych oraz innych danych i usług dodatkowych.

Wprowadzane wymagania techniczne są zgodne z aktualnymi standardami stosowanymi w innych krajach europejskich. Zachowanie synergii z innymi krajami pozwoli na osiągnięcie przez producentów efektu skali, a przez to spowoduje szeroką dostępność urządzeń odbiorczych na rynku.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 01 marca 2019 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki