MC -Projekt rozporządzenia ws przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

Rozporządzenie określa wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej danych  dotyczących  rodzaju  i  zakresu  wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wraz z objaśnieniami  co  do  sposobu ich  wypełnienia,  a  także  sposób  i elektroniczny  format przekazywania danych.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 2 października 2018 na adres: biuro@piit.org.pl