MC-projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

Projekt określa podstawowe  parametry i wymagania dla urządzeń konsumenckich służących

do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych nadawanych w systemie  DAB+ drogą naziemną bezprzewodową lub kablową w paśmie III VHF w Polsce. Wymagania dotyczą urządzeń, których odstawową funkcjonalnością jest odbiór cyfrowych transmisji radiofonicznych, w tym urządzeń wbudowanych do pojazdów kategorii M, o których mowa w załączniku nr 2  do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.    –   Prawo o   ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 zpóźn.zm.).

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 25 czerwca 2019 na adres biuro@piit.org.pl