MC Projekt rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (PZ)

Projektowane rozporządzenie, w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności formalne oddzielenie od platformy ePUAP systemu teleinformatycznego, który służył do obsługi „profilu zaufanego ePUAP”.

WIĘCEJ

Z ramienia Zarządu za projekt odpowiedzialny jest Wiceprezes PIIT -  Wiesław Paluszyński.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 18 lipca 2018 na adres: biuro@piit.org.pl