MC-projekt rozp. zmieniającego rozporządzenie ws planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (MC 125)

Wprowadzana zmiana polega na wyróżnieniu w ramach pięciocyfrowych numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS=19XYZ) grupy numerów przypisanych do usług o szczególnym znaczeniu społecznym. Utworzenie nowej grupy numerów pozwoli zapewnić specjalny status numerom w oparciu, o które świadczone są usługi szczególnie ważne z punktu widzenia całego społeczeństwa. Uwzględnienie w ramach tej grupy konkretnych numerów AUS pozwoli na przypisanie ich na stałe do świadczonych w oparciu o nie usług, co zapewniać ma prawidłowe i nieprzerwane ich funkcjonowanie. Dzięki takiemu zapisowi możliwe będzie zachowanie tego samego numeru AUS dla usług, które stały się rozpoznawalne w powiązaniu z konkretnym numerem. W ramach grupy numerów o specjalnym znaczeniu społecznym wskazane zostały numery AUS: 19111 – telefoniczna informacja drogowa GDDKiA i 19115 – usługi informacyjne administracji samorządowej.

Za prace z ramienia Zarządu PIIT odpowiada M. Brzoza i M. Śmiałek – Wiceprezesi PIIT.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 4 marca 2019 na adres:biuro@piit.org.pl