MC-projekt rozp. zmieniającego rozp. ws wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

W załączeniu przekazujemy otrzymany z MC do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych.

Na Państwa uwagi oczekujemy do jutra 04.06.2020 r. (czwartek) do końca dnia.

Załączniki