MC-Projekt rozp. ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (art. 176a ust. 5 PT)

Otrzymaliśmy w ramach konsultacji z MC projekt rozporządzania Rady Ministrów ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (art. 176a ust. 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne), z prośbą o zajęcie stanowiska w terminie trzech dni od otrzymania tego maila.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 25 maja 2020 r. do godz. 10:00 na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki