MC - Opinię dotyczącą planów działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

PIIT przekazała do MC Opinię dotyczącą planów działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Biorąc pod uwagę fakt, że co do zasady przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali wyłączeni spod zakresu stosowania ustawy KSC w zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów, ewentualna zmiana rozporządzenia w ww. zakresie nie powinna prowadzić do zbytniego rozszerzenia obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie incydentów cyberbezpieczeństwa, a ograniczać się do określenia przez sporządzającego plan przedsiębiorcę środków odpowiednich dla dokonanej oceny aktualnej sytuacji faktycznej.

Załączniki