MC- nowelizacja projektu rozporządzenia dotyczącego planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Zgodnie z art. 81 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zmianie uległy - wykorzystywane w ustawie – Prawo telekomunikacyjne – zapisy dotyczące pojęcia „sytuacji szczególnych zagrożeń” oraz zawartości planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń sporządzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.W związku z powyższym, istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 176a ust. 5 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, dotyczącego planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.Przed przystąpieniem do opracowywania projektu nowego rozporządzenia, Ministerstwo Cyfryzacji zamierza zasięgnąć Państwa wstępnej i wszechstronnej opinii, w szczególności dotyczącej rodzajów i zakresu przedmiotowego planu, trybu jego uzgadniania i aktualizacji oraz korelacji z innymi planami (np. ochrony infrastruktury krytycznej).

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 16 listopada 2018 na adres: biuro@piit.org.pl