MC - Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Aktualizacja NPS stanowi odpowiedź na kolejne wyzwania w zakresie rozwoju powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności dotyczące upowszechniania się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożenia sieci mobilnych 5 generacji.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 8 października 2018 na adres: biuro@piit.org.pl