MC- Konsultacje Kodeksów Dobrych Praktyk

Z informacji docierających do Ministerstwa Cyfryzacji, a także z analizy licznego orzecznictwa, wynika, że w wielu przypadkach bariery w procesie inwestycyjnym nie wynikają z niewłaściwie skonstruowanych norm prawnych, lecz mają swoje źródło w ich stosowaniu przez podmioty będące adresatami tych norm. Ministerstwo Cyfryzacji dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa, dlatego też MC zdecydowało się na opracowanie Kodeksu dobrych praktyk, który w oparciu o różne źródła, w tym orzecznictwo sądowe, decyzje organów administracji, inne stanowiska organów stosujących prawo lub umowy, przedstawia propozycję dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową szybkich sieci szerokopasmowych (sieci NGA).

W załączeniu przesyłamy z prośbą o ich zaopiniowanie:

1) projekt Kodeksu dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową sieci NGA w drogach publicznych,

2) projekt Kodeksu dobrych praktyk w procesach inwestycyjnych związanych z budową sieci NGA z wykorzystaniem podbudowy słupowej przedsiębiorców elektroenergetycznych,

Uwagi można zgłaszać w terminie do 3 października 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki