KE - konsultacje dyrektywy ws. środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej

MC przekazało do PIIT informacje dotyczące konsultacji publicznych w ramach przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Więcej

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 13 lipca 2020 r. do godz. 16:00 na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki